12.12.2018

Zapytanie ofertowe nr 5A/MA/RZ/2018

W związku z realizacją projektu  „Młodzi i aktywni na podkarpackim rynku pracy!”  nr umowy POWR.01.02.01-18-0028/17-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie usług posrednictwa pracy. Szczegóły w załączniku poniżej:

Zapytanie ofertowe 5A/MA/RZ/2018

Załaczniki do zapytania ofertowego nr 5A/MA/RZ/2018

 


29.11.2018

Zapytanie ofertowe nr 5/MA/RZ/2018

W związku z realizacją projektu  „Młodzi i aktywni na podkarpackim rynku pracy!”  nr umowy POWR.01.02.01-18-0028/17-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie usług posrednictwa pracy. Szczegóły w załączniku poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 5/MA/RZ/2018

Załaczniki do zapytania ofertowego nr 5/MA/RZ/2018

 


29.11.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 4/MA/RZ/2018

W związku z realizacją projektu  „Młodzi i aktywni na podkarpackim rynku pracy!”  nr umowy POWR.01.02.01-18-0028/17-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń zawodowych. Szczegóły w załączniku poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 4/MA/RZ/2018

Załaczniki do zapytania ofertowego nr 4/MA/RZ/2018

 


26.08.20218r.

Zapytanie ofertowe 3/MA/RZ/2018 - Szkolenia zawodowe

W związku z realizacją projektu  „Młodzi i aktywni na podkarpackim rynku pracy!”  nr umowy POWR.01.02.01-18-0028/17-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń zawodowych. Szczegóły w załączniku poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 3/MA/RZ/2018

Załączniki do zapytania ofertowego nr 3/MA/RZ/2018


 

Rozeznanie rynku usługa cateringu

 W związku z realizacją projektu  „Młodzi i aktywni na podkarpackim rynku pracy!”  nr umowy POWR.01.02.01-18-0028/17-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na usługę cateringu w trakcie trwania Doradztwa Grupowego (Część I) oraz Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy (Część II). Szczegóły w załączniku poniżej:

Rozeznanie rynku 1R/MA/RZ/2018

W związku z realizacją projektu „Młodzi i aktywni na podkarpackim rynku pracy!” nr umowy POWR.01.02.01-18-0028/17-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie usług doradztwa indywidualnego i grupowego oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy. Szczegóły w zalączniku poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 1/MA/RZ/2018

06.06.2018r.

W związku z realizacją projektu „Młodzi i aktywni na podkarpackim rynku pracy!” nr umowy POWR.01.02.01-18-0028/17-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  zapraszamy do złożenia oferty na wynajem sal. Szczegóły w zalączniku poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 2/MA/RZ/2018