UWAGA!!!!

Informujemy, iż rekrutacja do projektu została zakończona.

 

 

 

21.03.2019r.

INRORMACJA O SZKOLENIU

Informujemy, iż od dnia 26.03.2019r. rozpoczyna się szkolenie "Kosmetyczka z elementami wizażu.  Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce udzielone wsparcie.

 


19.02.2019r.

INRORMACJA O SZKOLENIU

Informujemy, iż od dnia 25.02.2019r. rozpoczyna się szkolenie "Księgowość I stopnia".  Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce udzielone wsparcie


18.02.2019r.

INFORMACJA!!!!

Realiazator projektu przypomina, że wszyscy Uczestnicy/Uczestniczki Projektu zgodnie z obowiązujacym Regulaminem obowiązkowo winni uczestniczyć w Pośrednictwie pracy oraz Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy.


12.02.2019r.

UWAGA!!!!

Wszystkim Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu przypomina się, iż druki dotyczące zwrotu kosztów dojazduy znajdują sie w zakładce Do pobrania. Jednocześnie przypominamy, iż Wnioski o zwrot koztów dojazdu należy składać bezpośrednio po zakończeniu danej formy wsparcia. Jeżeli wnioski złożone zostaną w terminie np. miesięcznym lub 2 miesięcznym od zakończenia danej formy wsparcia, Realizator projektu nie gwarantuje zwrotu kosztów.


12.02.2019r.

WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY - IV Grupa - Rzeszów

Informujemy, iż od dnia 01.02.2019r. rozpoczynają się grupowe "Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy’’.  Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce udzielone wsparcie


 

07.02.2019r.

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ

Informujemy, iż od dnia 14.02.2019r. rozpoczyna się szkolenie " Pracownik biurowy z obsługą komputera" Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce udzielone wsparcie


 

06.02.2019r.

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ

Informujemy, iż od dnia11.02.2019r. rozpoczyna się szkolenie "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminala płatniczego wraz z fakturowaniem’’.  Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce udzielone wsparcie


25.01.2019r.

WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY - III Grupa - Jasło

Informujemy, iż od dnia 01.02.2019r. rozpoczynają się grupowe "Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy’’.  Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce udzielone wsparcie


18.01.2019r.

WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY - II Grupa - Jasło

Informujemy, iż od dnia 08.01.2019r. rozpoczynają się grupowe "Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy’’.  Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce udzielone wsparcie


02.01.2019r.

WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY - I Grupa -  Jasło

Informujemy, iż od dnia 08.01.2019r. rozpoczynają się grupowe "Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy’’.  Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce udzielone wsparcie


20.12.2018r.

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ

Informujemy, iż od dnia 27.12.2018r. rozpoczyna się szkolenie "Wizaż ze stylizacją fryzur" . Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce udzielone wsparcie

 

 


14.12.2018r.

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ

Informujemy, iż od dnia 18.12.2018r. rozpoczyna się szkolenie "Asystent weterynarza" . Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce udzielone wsparcie

 


11.12.2018r.

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ

Informujemy, iż od dnia 14.12.2018r. rozpoczyna się szkolenie "Spawacz metodą MAG" . Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce udzielone wsparcie


11.12.2018r.

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ

Informujemy, iż od dnia 12.12.2018r. rozpoczyna się szkolenie "Kosmetyczka  z elementami wizażu". Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce udzielone wsparcie

 

 


01.10.2018r.

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ

Informujemy, iż od dnia 04.10.2018r. rozpoczyna się szkolenie "Operator koparko-ładowarki" ". Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce udzielone wsparcie


20.09.2018r.

STAŻ

W związku z rozpoczynającymi się stażami w zakładce dla Pracodawców zamieszczony został wzór umowy stażowej wraz z załącznikami. Jednocześnie przypominamy Uczestnikom/Uczestniczkom projektu o dostarczanie do Biura Projektu formularza Zamiaru organizacji stażu, który znajduje się również do pobrania w w/w zakładce.

 

 


18.09.2018r.

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ

Informujemy, iż od dnia 24.09.2018r. rozpoczyna się szkolenie "Ksiegowość I stopnia" oraz "Robotnik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 kV". Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce udzielone wsparcie 

10.09.2018r.

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ

Informujemy, iż w zakładce udzielone wsparcie znajdują się harmonogramy szkoleń:

1. Magazynier z obsługa wózka widlowego

2. Opiekun osób starszych

 


06.09.2018r.

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ

Informujey, iż w zakładce udzielone wsparcie znajdują się harmonogramy szkoleń:

1. Pracownik biurowy z obsługą komputera - grupa Rzeszów

2. Pracownik biurowy z obsługą komputera - grupa Jasło

3. Rejestratorka medyczna - grupa Rzeszów

4. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, obsługa terminala płatniczego wraz z fakturowaniem

5. Kucharz

6. Piekarz

7. Pomoc kuchenna wraz z nowoczesnymi trendami


26.08.2018r.

W zakładce Zapytania ofertowe opublikowane zostało Zapytanie nr 3/MA/RZ/2048 na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników/Uczestniczek Projektu.


16.08.2018r.

Zapraszamy do składania dokumentów dotyczących zwrotu kosztów dojazdu na indywidualne doradztwo zawodowe oraz doradztwo grupowe w ramach projektu „Młodzi i aktywni na podkarpackim rynku pracy!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie § 12 w zakładce Do pobrania.

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu dostepny jest w Biurze Projektu oraz zakładce 

 

 16.06.2018r.

Uwaga!!!                                                       

Rekrutacja do projektu wydłużona została do momentu osiągniecia pełnej liczby uczestników projektu.

W związku z wydłużeniem okresu rekrutacji zapraszamy do udziału w projekcie Młodzi i aktywni na podkarpackim rynku pracy!” osoby młode w wieku 15-29 lat bez pracy, bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET oraz zamieszkujące teren województwa podkarpackiego. Do udziału w projekcie zapraszamy rownież osoby niepełnosprawne.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w w Biurze Projektu: 
Rzeszów, ul. Instalatorów 3pok.23 (I piętro), 35-210 Rzeszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Do pobrania.

Wszelkie informacje udzielane są  w Biurze Projektu w godz. pracy tj. 8.00-16.00/ telefonicznie pod nr tel. 503 846 665 bądź emailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

25.05.2018r.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją wymogów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych nam w związku z Państwa współpracą z naszą firmą, jest Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Mickiewicza 47.

Szczegółowe dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych, celu przetwarzania danych osobowych, czasu przetwarzania, Państwa praw związanych z przetwarzaniem przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. Państwa danych osobowych oraz odbiorców danych zamieszczone zostały na naszej stronie internetowej www.strona projektu.pl/RODO.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentacją.

DEFINICJE RODO

Administrator (danych) - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

RODO – rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Dane osobowe - to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Osoba jest uznawana za osobę bezpośrednio lub pośrednio identyfikowalną poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, umysłowego, ekonomicznego, kulturowego lub społecznego. tożsamość tej osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych to dowolna zautomatyzowana lub niezautomatyzowana operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych i obejmuje zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptację lub zmianę, wyszukiwanie, konsultacje, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych.

Ograniczenie przetwarzania -  polega na oznaczeniu przetwarzanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania

Anonimizacja- zmiana danych osobowych w wyniku której dane te tracą charakter danych osobowych

Zgoda osoby, której dane dotyczą - oznacza dowolne, dowolnie określone, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie osoby, której dane dotyczą, za pomocą oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych z nim związanych. Zgoda musi być udokumentowana we właściwy sposób, aby ją udowodnić.

Ocena skutków w ochronie danych -  to proces przeprowadzany przez Administratora, jeśli jest wymagany przez obowiązujące prawo i, jeśli to konieczne, z uczestnictwem inspektora ochrony danych, przed przetwarzaniem, w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych jako rodzaju przetwarzania danych osobowych i zachodzi wraz z wykorzystaniem nowych technologii, biorąc pod uwagę charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania. Proces ten musi ocenić wpływ planowanych operacji przetwarzania na ochronę danych osobowych.

Podmiotem danych jest każda osoba fizyczna, która jest przedmiotem przetwarzanych danych.

Odbiorca -  oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Podmiot przetwarzający (Procesor) to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub jakikolwiek inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora.

Inspektor Ochrony Danych (IOD) -  to osoba formalnie wyznaczona przez Administratora w celu informowania i doradzania Administratorowi/Podmiotowi przetwarzającemu/pracownikom w zakresie obowiązującego prawa o ochronie danych i niniejszej Polityki oraz w celu monitorowania ich przestrzegania oraz działania jako punkt kontaktowy dla osób przetwarzanych i organu nadzorczego.

Pseudonimizacja  - oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób (np. poprzez zastępowanie nazw liczbami), że danych osobowych nie można już przypisać do określonego podmiotu danych bez użycia dodatkowych informacji (np. Listy referencyjnej nazwisk i numerów), pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia, że ​​dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Szczególne kategorie danych osobowych - ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych i obejmują przetwarzanie danych genetycznych, dane biometryczne w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, dane dotyczące naturalnego życie seksualne osoby lub orientację seksualną. W zależności od obowiązującego prawa, specjalne kategorie danych osobowych mogą również zawierać informacje o środkach zabezpieczenia społecznego lub postępowaniach administracyjnych i karnych oraz o sankcjach.

Profilowanie – jest dowolną forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Naruszenie ochrony danych osobowych -  jest to przypadkowy lub niezgodny z prawem incydent prowadzący do zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)